برنامه های وفاداری

مناسبت ها

به مناسبت سالروز تولد 500,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

خرید از فروشگاه

به ازای هر 100,000 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی نقره ای بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 20 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 1 تا امتیاز 7 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی طلایی بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 20 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 7 تا امتیاز 10 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی vip بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 20 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 10 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی